Subsidie stewards

Geplaatst door Jeugdraad Wetteren op 11 Jul 2015

In oktober 2015 heeft het gemeentebestuur beslist om een subsidie te verlenen aan erkende Wetterse jeugdverenigingen die verplicht worden professionele security in te zetten op hun fuiven.
Er wordt jaarlijks €4.000 voorzien.

Volgende voorwaarden zijn van toepassing:
• De fuif/ het evenement wordt georganiseerd door een door het 'subsidiereglement particuliere jeugdwerkinitiatieven' (zie bijlage) erkende organisatie;
• De inzet van professionele security wordt opgelegd door de evenementencel/politie.

 Er wordt een terugbetaling voorzien van 50% op het totale bedrag met een maximum van €400.

Voor de terugbetaling wordt een formulier ingevuld en wordt dit binnengebracht op de jeugddienst samen met een factuur en een betalingsbewijs.

subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven