Aankondigingen

Kindvriendelijke gemeente

Geplaatst door Jeugdraad Wetteren op 11 Jul 2015
Het project ‘kindvriendelijke steden en gemeenten’ is een wereldwijd project, oorspronkelijk opgestart door Unicef. Het project vindt zijn oorsprong een conferentie van Unicef in Istanbul (1996). Hier is de Child Friendly City – beweging ontstaan. Het uitgangspunt is dat het welbevinden van kinderen de barometer is voor een gezonde woonomgeving, een democratische gemeenschap en een goed bestuur. Wetteren heeft dit label ontvang in 2014.
Geplaatst in Aankondigingen

Aankoop vaste fietspompen

Geplaatst door Jeugdraad Wetteren op 20 Jan 2016
Sinds 2015 voorziet de gemeente geen terugbetaling meer bij de aankoop van een BuzzyPass. Met het vrijgekomen budget wordt er jaarlijks een actie opgezet rond jongeren en mobiliteit. Op advies van de jeugdraad, mobiliteitsraad, milieuraad en fietsersbond heeft de gemeente beslist om in 2015 twee vaste fietspompen aan te kopen. De fietspompen zijn begin 2016 geplaatst aan de bibliotheek aan de Markt en aan het station. Na de realisatie van de nieuwe voetgangersbrug zal er ook daar een bijkomen.
Geplaatst in Aankondigingen

Mobiliteitsactie van de jeugdraad

Geplaatst door Jeugdraad Wetteren op 12 Feb 2016
Verkeersactie jeugdraad Jaarlijks organiseert de jeugdraad een mobiliteitsactie in Wetteren. In 2015 werden er twee vaste fietspompen aangekocht en geplaatst. In 2016 zullen er twee acties georganiseerd worden in een samenwerking met de politie en de Wetterse scholen. De eerste actie zal plaatsvinden op woensdag 24 februari en richt zich op scholieren uit het eerste en het vierde middelbaar. Er wordt een verkeersquiz georganiseerd gericht op fietsers. De deelnemers ontvangen een lichtgevend ledventiel. Een tweede actie zal plaatsvinden in de week van de mobiliteit van 16 – 22 september. Meer informatie hier rond volgt later.
Geplaatst in Aankondigingen