Jeugdraad

De jeugdraad is het officiële adviesorgaan van het gemeentebestuur voor alles wat kinderen en jongeren  aanbelangt. Het fungeert als schakel tussen het beleid en de ‘speelvloer’

In deze jeugdraad zetelen enthousiaste jongeren die hun stem willen laten horen en van Wetteren een jeugd- en kindvriendelijke plaats te maken. Zo kan een jeugdraad advies formuleren naar het gemeentebestuur over alles wat kinderen en jongeren aanbelangt. Voorbeelden hiervan zijn het fuifbeleid, speelpleintjes, skatepark, fietspaden enzovoort. 

De algemene jeugdraad komt viermaandelijks samen. Hierin worden de verschillende jeugdvereningen vertegenwoordigd, maar ook individuele jongeren zijn meer dan welkom. 

Daarnaast komt een delegatie van deze jeugdraad, het bestuur, maandelijks samen. Zij bereiden de algemene vergaderingen voor en verdiepen zich over bepaalde beleidsonderwerpen.