Wat is de Wetterse gemeentelijke jeugddienst?

Op de gemeentelijke jeugddienst kan je terecht met je vragen over het gemeentelijk jeugdbeleid. De jeugddienst is het centrale contact- en infopunt voor alles wat betrekking heeft op kinderen en jongeren. 

  • Hier wordt (in samenspraak met vele anderen) meegewerkt aan het gemeentelijke meerjarenplan.
  • Hier worden de jeugdverenigingen ondersteund.
  • Hier worden Kinderweken en speelpleinwerking georganiseerd.
  • Hier worden grotere activiteiten georganiseerd zoals dag van de jeugdbeweging en buitenspeeldag
  • Hier wordt gewerkt aan een fuifbeleid, een speel(ruimte)beleid, kinvriendelijke gemeente ...
  • Hier worden acties rond 'jeugd en welzijn' gecoördineerd

De jeugddienst vormt samen met het JongerenAdviesCentrum, Habbekrats vzw en JongerenOntmoetingsCentrum Exixion het jeugdcentrum.